×
Din webbläsare är för gammal och kanske inte fungerar så bra med Horsemanager. Ladda ner Firefox, Chrome eller Opera.
 
×
 
 
 
 

Prislista

Det mesta är gratis

I det som är gratis ingår allt du behöver för att kunna driva inackorderingsstall, träningsstall och hingststation. Vill du att Horsemanager automatiskt skall bocka av betalningar på dina kundfakturor kan du använda Bankgirot Inbetalningar, se pris nedan.

Modul Semin

Seminmodulen sköter all dokumentation som krävs hos en EU-seminstation. Pris 10 000 kr/år. Du kan prova modulen gratis i ett kvartal.

Modul Hovslageri

Hovslagerimodulen sköter dokumentationen och faktureringen för hovslagere. Pris 5 000 kr/år inklusive Bankgirot Inbetalningar.

Modul Ridskola

Se diagrammet nedan för pris på ridskolemodulen inklusive elevportal och Bankgirot inbetalningar. Det faktureras kvartalsvis (alltså en fjärdedel av årspriset) efter det maximala antalet aktiva elever under gångna kvartalet. Med aktiv elev menas elev som rider i en ridskolegrupp under perioden. Alltså betalar du ingenting för medlemmar som inte går i ridskolan för tillfället. Du kan prova modulen gratis i ett kvartal. Kostnader för SMS och eBREV tillkommer. Se pris inne i Horsemanager.

Payson (endast ridskolemodulen)

Det är tyvärr ganska dyrt att sälja med kreditkort på Internet. Horsemanager har valt Payson för att de är enkla att få konto hos och inte påför fasta månadskostnader. Istället är de något dyrare per transaktion. Horsemanager tar inget extra för betalning med Payson, däremot tar Payson betalt. I dagslägen kostar betalning med Payson 3 kr plus 3%. Se på www.payson.se för aktuell information. I Horsemanager finns möjlighet att sätta maxbelopp för paysonbetalningar.

Tillval Bankgirot inbetalningar, Horsemanager

Bankgirot inbetalningar ingår i ridskolemodulen, hovslagerimodulen och veterinärmodulen. Vill du använda bankgirot inbetalningar till gratis- eller seminmodulen är kostnaden 2000 per år. Om du har tillvalet Bankgirot Inbetalningar kan du också ta ut dina transaktioner som SIE-fil till bokföringen. SIE-filen i Horsemanager är anpassad för faktureringsmetoden (kundfakturor bokförs som kundfordringar). Bokföringsmetoden stöds inte.

Bankgirot inbetalningar, banken

Din bank är återförsäljare för bankgirot och du måste kolla med din bank vad de tar för Bankgirot inbetalningar. I princip fungerar tjänsten så här: Varje dag när det har inkommit minst en betalning till någon av de gårdar som har JEB AB som servicebyrå skickar bankgirot en fil till Horsemanger där betalningarna redovisas. Varje betalningsmottagare i filen debiteras av bankgirot via sin bank beroende på hur stor andel av filens innehåll mottagaren står för. Om det exempelvis kommer in 10 betalningar en dag varav två är till dig så debiteras du 0,2 filkostnader. Vår bank tar 10 kr per fil, men det ingår en hel del filöverföringar i företagsstjänsterna. Kolla med din bank.

Ingen bindningstid

Det finns ingen bindningsid. Du får en faktura per kvartal med kommande kvartals abonnemangskostnad och tidigare kvartals förbrukningar. Om du säger upp tjänsten får du inga fler fakturor med abonemangskostnad. Om du får en faktura med abonnemangskostnad får du betala den även om du säger upp abonnemanget strax efter du fått fakturan.

Tillägg utan allmänintresse

När förslag kommer på tillägg till Horsemanager bedöms önskemålets allmänintresse. Om vi anser att det är lågt eller inget kommer tillägget inte genomföras. Men den som vill kan välja att betala utvecklingskostnaden för ett sådan tillägg och ändå få det gjort. Då beskriver man i skrift tillägget så exakt och detaljerat som man kan varefter vi bedömer om ändringen är genomförbar. I så fall offerar vi ett pris. När ändringen är gjord blir den tillgänglig för alla. Om fler börjar använda funktionen får man inga pengar tillbaka. Tillägget skall fungera med övriga Horsemanager många år framåt och uppdateras då och då. Det gör att det blir mer arbete för oss än bara utvecklingen. När vi skriver en offert beräknar vi det efter utvecklingstiden, men med högre timdebitering, 2000 per timma. Dessutom tillkommer en startkostnad på 10000 per ändring. Detta gör att vi kan fortsätta hålla tillägget fungerande i framtiden.


Moms med 25% tillkommer på samtliga Horsemanagers priser. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Vid försenad betalning kan tjänsterna stängas av helt eller delvis. Eventuella prisändringar aviseras ett kvartal i förväg.